Logo firmy Hasičský-Servis | Karel Geigerhasičský servis - karel geiger

Zpracování dokemantace a směrnic

Nabízíme následující zpracování dokumentací a směrnic:

 • Zařazení prací do kategorií dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně schválení na místně příslušné hygienické stanici.
 • Zpracování analýzy rizik dle § 132a Zákoníku práce.
 • Zpracování směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, včetně vyhodnocení rizik pro jejich poskytování.
 • Zpracování místních provozních řádů pro sklady.
 • Zpracování směrnice zakázaných prací ženám, ženám těhotným, matkám do konce 9.měsíce po porodu a mladistvým.
 • Zpracování organizační směrnice pro řízení v oblasti BOZP.
 • Zpracování traumatologických plánů.
 • Zpracování zásad bezpečnosti práce u profesí.
 • Zpracování organizace zabezpečení požární ochrany.
 • Zpracování dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorií.
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí.
 • Zpracování dokumentace zdolávání požárů.
 • Zpracování evakuačních plánů.
 • Zpracování tématických plánů a časových rozvrhů ke školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO.
 • Zpracování požárních poplachových směrnic.
 • Zpracování požárních řádů.
 • Zpracování řádů ohlašovny požárů.
 • Zpracování požárně bezpečnostních řešení u nových a rekonstruovaných staveb, včetně schválení na místně příslušném HZS.

Rychlý kontakt:

Kontaktní údaje:

Hasičský servis - Karel Geiger

Mošnov 135 | Nový Jičín

+420 608 750 150

karelgeiger@gmail.com

geiger@hasicsky-servis.cz

Více...

Napište nám: