Logo firmy Hasičský-Servis | Karel Geigerhasičský servis - karel geiger

Prevence a konzultace

Na základě Vašeho požadavku zajistíme:

 • Preventivní prohlídky objektů a činností u zákazníka.
 • Kontroly vedení dokumentace BOZP a PO a zapracování příslušných změn, jejich aktualizace.
 • Metodická pomoc při šetření a sepisování pracovních úrazů, vedení knihy úrazů, sledování obsahu náplně lékárniček.
 • Metodická pomoc při zpracování termínů lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce.
 • Provádění prověrek bezpečnosti práce dle § 136a Zákoníku práce na pracovištích zákazníka.
 • Provádění auditů BOZP a PO dle požadavku zákazníka.
 • Sledování termínů plnění revizí odborných činností u vyhrazených zařízení plynových, elektrických, zdvihacích a tlakových.
 • Sledování termínů školení zaměstnanců u odborných činností.
 • Provádění revizí a kontrol u věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydrantové systémy).
 • Sledování termínů plnění revizí a kontrol u věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (např. EPS, požární klapky, SHZ).
 • Metodická pomoc při zpracování lhůtníků v BOZP a PO.

Zabezpečení preventivní činnosti BOZP a PO:

 • Smluvní činností na základě podepsané smlouvy a měsíční paušální odměny.
 • Zakázkovou činností na základě jednotlivých objednávek.

Rychlý kontakt:

Kontaktní údaje:

Hasičský servis - Karel Geiger

Mošnov 135 | Nový Jičín

+420 608 750 150

karelgeiger@gmail.com

geiger@hasicsky-servis.cz

Více...

Napište nám: