Logo firmy Hasičský-Servis | Karel Geigerhasičský servis - karel geiger

Samočinné hasicí systémy

grafika.jpg | samočinné hasicí systémy

Od začátku výroby, která započala v roce 1997, si hasicí systémy FIRESTOP získaly jméno a pevné místo nejenom na českém trhu, ale také v mnoha zemích Evropy.

Hasicí systémy FIRESTOP se vyznačují svojí kvalitou, spolehlivostí a jednoduchostí. Díky tomu mají téměř neomezené možnosti využití. Moderní a účinná koncepce hasicího zařízení umožňuje jeho aplikaci i v nepřístupných prostorech.

Velkou výhodou systémů FIRESTOP je možnost jejich instalace bez drahých stavebních úprav, kovových rozvodů a vysokotlakých nádob.

Vynikající je i jejich mobilita, dokáží se "stěhovat" za chráněným objektem téměř kamkoliv.

Díky použití čistého hasiva FE-36 jsou vysoce šetrné pro jakoukoliv elektroniku jako servery, rozvaděče a datové nosiče na rozdíl od sprinklerových a drenčerových hasících zařízení.

Nabízíme tři typy hasicích systémů

Vyberte si vhodný hasicí systém a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme a poradíme s jeho instalací.

Automatický hasicí systém FIRESTOP (AHS) je ve své podstatě velmi jednoduché a spolehlivé zařízení, které má prakticky neomezené možnosti využití. Jedná se o velmi účinné a moderní hasicí zařízení, které nepotřebuje přítomnost člověka, lze ho aplikovat i v nepřístupných prostorách a nepotřebuje žádné zdroje napájení. Základem automatického hasicího systému je nádoba obdobná běžnému hasicímu přístroji TEPOSTOP s obsahem 1; 2; 4; 6 nebo 9 kg, případně o objemu 6 a 9 l. Součástí nádoby je speciální ventil, který umožňuje napojení trubičky o průměru 6 či 12 mm. Vlastnosti této trubičky jsou pro využití rozhodující. Jedná se o speciální teplocitlivou trubičku, která je pod stálým tlakem. Dojde-li ke vzniku požáru nebo nárůstu teploty na 110-120 oC, trubička vlivem tlaku uvnitř a zvýšení teploty praskne, vytvoří trysku a hasivo z nádoby začne okamžitě proudit do ohniska požáru a chráněného prostoru. Tím dojde k velmi rychlému a účinnému hasicímu zásahu. Možnosti AHS tím ale nekončí.

Systém lze doplnit o tlakový spínač (TS). Ten umožňuje v případě aktivace AHS předání impulsu (informace) na různá elektronická zařízení, například na vlastní akustickou či světelnou signalizaci, elektrickou požární signalizaci (EPS) apod. Zabezpečit může i odpojení přívodu elektrického napětí do chráněného zařízení, ventilace a klimatizace, aby došlo k co nejefektivnějšímu hasebnímu účinku při aplikaci co nejmenšího množství hasiva. AHS1.jpg, 17 kB Hasiva, která se používají v AHS jsou shodná s hasicími přístroji TEPOSTOP.

Jedná se zejména o tzv. čisté plynné hasivo s obchodním označením FE-36, kde délka trubičky může být až 2 x 15 m (při dvou vývodech trubičky z ventilu), hasicí prášek CENTRIMAX ABC 40 (s délkou trubičky max. 2 x 4 m) a pěnové, s obdobnou délkou trubičky. Použití jednotlivých hasiv se odvíjí od charakteru chráněného prostoru. Pro elektronická a elektrická zařízení je vhodné využít speciálního plynného hasiva FE-36, pro chemické technologie a látky hasicího prášku nebo pěny.

Automatické hasicí systémy FIRESTOP mají všechny potřebné certifikace (Strojírenský zkušební ústav s. p. v Brně, Technický a zkušební ústav stavební s. p. v Praze) a jsou vyráběné jako všechny výrobky naší společnosti v systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. AHS byly instalovány již v mnoha významných společnostech, firmách a státních institucích při ochraně nejrůznějších technologií. Informace o realizovaných aplikacích, způsobu ochrany jednotlivých zařízení, referencích, způsobu ochrany konkrétních zařízení a možností tohoto systému Vám rádi poskytneme, případně vysvětlíme osobně.

Grafika | stabilní hasičské zařízení, 15 kB | Hasičský servis Karel Geiger Stabilní hasicí zařízení FIRESTOP (SHZ) umožňuje ochranu malého serveru i rozlehlé místnosti. Využít lze nádob pro obsah 1 kg hasiva, tak nově i 60 kg hasiva (konkrétně 1; 2; 4; 6; 12 a 60 kg nebo sestatvení různých modulů s obsahem 12-30 kg). Velikost chráněného prostoru není tedy omezena. Princip hasení je u všech velikostí prakticky shodný. V chráněném prostoru, ať už se jedná o malou technologii nebo prostornou místnost, se umístní čidlo (čidla), na základě jehož impulsu dojde k otevření elektromagnetických ventilů na jednotlivých nádobách a vypuštění hasiva přes rozvod trubiček a trysek do chráněného místnosti či technologie.

Nádoby (zásobníky hasiva) jsou vyprázdněny do 10 vteřin a v chráněném prostoru je vytvořena potřebná hasicí koncentrace k uhasení požáru. Jako hasiva se využívá standardně plynného hasiva FE-36, které má vhodné vlastnosti nejen pro účely lokálního hašení, ale i pro záplavu větších prostorů. Komunikace s ústřednami elektrické požární signalizace, světelnou a akustickou signalizací či s jinými moderními technologiemi (GSM modul apod.), odpojení klimatizace, přívodu elektrické energie od chráněných zařízení při aktivaci SHZ apod. je samozřejmostí a i v tomto směru nemá omezení. Oproti jiným SHZ se FIRESTOP zpravidla obejde bez stavebních úprav.

Nádoby nejsou náročné na prostor a rozvod trubiček je velmi flexibilní a dokáže se maximálně přizpůsobit zejména požadavkům zákazníka a charakteristice jednotlivých prostorů. Hlavní oblast využití je při ochraně výpočetní a jiné techniky, archivů, elektronických a elektrických zařízeních apod. Prostor pro aplikaci SHZ FIRESTOP je opravdu široký a vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost trvale pracuje na vývoji nových výrobků, stále se možnosti FIRESTOPu rozšiřují. Stabilní hasicí zařízení FIRESTOP mají všechny potřebné certifikace (Strojírenský zkušební ústav s. p. v Brně, Technický a zkušební ústav stavební s. p. v Praze) a jsou vyráběna jako všechny výrobky naší společnosti v systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

SHZ byla instalována již v mnoha významných společnostech, firmách a státních institucích při ochraně nejrůznějších technologií. Informace o realizovaných aplikacích, způsobu ochrany jednotlivých zařízení, referencích, způsobu ochrany konkrétních zařízení a možností tohoto systému Vám rádi poskytneme, případně vysvětlíme osobně.

Grafika | Lokální stabilní hasící zařízení, 20 kB | Hasičský servis Karel Geiger Základem LSHZ je stejně jako u AHS nádoba shodná s hasicími přístroji o obsahu 1; 2; 4; 6 a 9 kg (případně objemu 6 a 9 l). Na speciálním ventilu jsou dva vývody trubičky. Jeden pro teplocitlivou trubičku o průměru 6 mm a maximální délce podle typu hasiva 4 - 15m, která je pod stálým tlakem, a druhý vývod pro dopravní trubičku od ventilu k trysce, zpravidla o průměru 12 mm. Aktivace LSHZ je tedy možná dvěma způsoby - prohořením teplocitlivé trubičky nebo otevřením elektromagnetického ventilu pomocí impulsu z čidla umístěného v chráněném prostoru (případně ručního tlačítka) a vypuštěním hasiva přes dopravní trubičku a trysku.

Aktivovat LSHZ lze prakticky jakýmkoliv čidlem. Využívá se zejména čidel teplotních a kouřových, nejlépe však jejich vzájemné kombinace, což umožňuje předejít náhodnému poplachu nebo aktivaci. Řídící jednotka, která může být součástí, navíc umožňuje časovou prodlevu mezi vyhlášením poplachu na signalizaci (ať elektrickou požární signalizaci, tak na akustickou a světelnou) a samotným otevřením elektromagnetického ventilu.

Prodleva umožňuje pro případ, že je přítomna obsluha, odstranění problému nárůstu teploty, uhasení drobného požáru běžným hasicím přístrojem nebo odstranění závady na technologii, aniž by LSHZ bylo aktivováno. Obsluha zařízení může spustit LSHZ i pomocí ručního tlačítka.


Rychlý kontakt:

Kontaktní údaje:

Hasičský servis - Karel Geiger

Mošnov 135 | Nový Jičín

+420 608 750 150

karelgeiger@gmail.com

geiger@hasicsky-servis.cz

Více...

Napište nám: